JP

for Applicants

for Current Students

for Researchers

for General Public

Laboratories

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Molecular Pharmaceutical Sciences

Molecular and Celluar Biological Sciences

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Biochemistry Akio Kihara Takayuki Sassa Yusuke Ohno
Tatsuro Naganuma
RNA Biology Shinichi Nakagawa Hiroshi Maita Saori Yokoi
Misuzu Kurihara
Immunology Tadashi Matsuda Ryuta Muromoto
Yuichi Kitai
Biomolecular Science Katsumi Maenaka Kimiko Kuroki Shunsuke Kita
Neuroscience Toshiharu Suzuki *
Hidenori Taru
Hata Saori (*)

*Specially Appointed Faculty, (*)Visiting Faculty

Chemistry and Medicinal Chemistry

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Natural Products Chemistry Toshiyuki Wakimoto Kenichi Matsuda
Aya Yoshimura
Agustinus Robert Uria
Fine Synthetic Chemistry Yoshihiro Sato Yoshihiro Oonishi Kazuhiro Morisaki
Kento Nakamura
Synthetic Natural Products Chemistry Masanori Nagatomo Tatsuhiko Yoshino
Mizuki Watanabe

Biopharmaceutical Sciences and Pharmacy

Biopharmaceutical Sciences and Pharmacy

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Pharmacology Masabumi Minami Taiju Amano
Yuichi Takeuchi
Michele Chan *
Katagiri Chiaki *
Molecular Design of Pharmaceutics Yuma Yamada Takashi Nakamura Yusuke Sato
Innovative Nanomedicine Hideyoshi Harashima
Kazuaki Kajimoto (*)
Mahmoud A Younis *
Molecular Imaging Mikako Ogawa Naoya Ieda Kohei Nakajima
Clinical Pharmaceutics & Therapeutics Masaki Kobayashi Katsuya Narumi
Ayako Furugen
Keisuke Okamoto
Molecular and Cellular Medicine Shunsuke Ohnishi Naoto Okubo
Osamu Maehara
Pharmacokinetics Mitsuru Sugawara Hitoshi Kashiwagi
Yuki Sato
Shunsuke Nashimoto

*Specially Appointed Faculty, (*)Visiting Faculty

Biological Drug Development based on DDS Technology

Center Name Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Biological Drug Development based on DDS Technology Hisashi Ota (*)
Masashi Suganuma (*)

(*)Visiting Faculty

Education Research Center for Clinical Pharmacy

Center Name Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Education Research Center for Clinical Pharmacy Masaki Kobayashi Izumi Kato

Center for Research and Education on Drug Discovery

Center Name Department Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Center for Research and Education on Drug Discovery Laboratory of Medicinal Chemistry Satoshi Ichikawa
Shigeki Matsunaga (*)
Fumika Yakushiji Akira Katsuyama
Kazuki Yamamoto
Biologics and Drug Development Katsumi Maenaka
Satoshi Ichikawa
Masaki Anetai (*)
Tatsuya Zenkoh (*)
Yoshimasa Takahashi (*)
Hiroshi Iwata (*)
Makoto Niwa (*)
Takashi Saitoh (*)
Kota Kodama (*)
Masato Sumi
Hisham Dokainish *
International Collaborative Laboratory of Biosurfaces and Drug Discovery Courtney C. Aldrich
Sarah Rowland-Jones

*Specially Appointed Faculty, (*)Visiting Faculty

Institute for Catalysis

Institute for Catalysis

Department Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Molecular Catalyst Research Division Daisuke Uraguchi Keisuke Asano Qiang Zhao