JP

for Applicants

for Current Students

for Researchers

for General Public

Laboratories

Faculty of Pharmaceutical Sciences

Moleculer Pharmaceutical Sciences

Molecular and Celluar Biological Sciences

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Biochemistry Akio Kihara Takayuki Sassa Yusuke Ohno
Tatsuro Naganuma
RNA Biology Shinichi Nakagawa Hiroshi Maita Saori Yokoi
Misuzu Kurihara
Neuroscience Toshiharu Suzuki
Komano Hiroto (*)
Hidenori Taru
Morishima Maho (**)
Hata Saori (**)
Yuriko Sobu *
Immunology Tadashi Matsuda Ryuta Muromoto
Yuichi Kitai
Biomolecular Science Katsumi Maenaka Kimiko Kuroki Shunsuke Kita

*Specially Appointed Professor, **Specially Appointed Associate Professor, ***Specially Appointed Assistant Professor
(*)Visiting Professor, (**)Visiting Associate Professor

Chemistry and Medicinal Chemistry

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Natural Products Chemistry Toshiyuki Wakimoto Kenichi Matsuda
Aya Yoshimura
Agustinus Robert Uria
Fine Synthetic Chemistry Yoshihiro Sato Yoshihiro Oonishi Kazuhiro Morisaki
Kento Nakamura
Synthetic and Industrial Chemistry Shigeki Matsunaga Tatsuhiko Yoshino Masahiro Kojima
Organic Chemistry for Drug Development Satoshi Shuto Mizuki Watanabe Koichi Fujiwara

Biopharmaceutical Sciences and Pharmacy

Biopharmaceutical Sciences and Pharmacy

Laboratory Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Pharmacology Masabumi Minami Taiju Amano
Yuichi Takeuchi
Michele Chan
Molecular Design of Pharmaceutics Hideyoshi Harashima Yuma Yamada Takashi Nakamura
Yusuke Sato
Molecular Imaging Mikako Ogawa Hideo Takakura Kohei Nakajima
Innovative Nanomedicine Kazuaki Kajimoto (*)
Clinical Pharmaceutics & Therapeutics Masaki Kobayashi Katsuya Narumi
Ayako Furugen
Molecular and Cellular Medicine Shunsuke Ohnishi Naoto Okubo
Osamu Maehara
Pharmacokinetics Mitsuru Sugawara Hitoshi Kashiwagi
Yuki Sato
Shunsuke Nashimoto

*Specially Appointed Professor, **Specially Appointed Associate Professor, ***Specially Appointed Assistant Professor
(*)Visiting Professor, (**)Visiting Associate Professor

Biological Drug Development based on DDS Technology

Center Name Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Biological Drug Development based on DDS Technology Hisashi Ota *

Education Research Center for Clinical Pharmacy

Center Name Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Education Research Center for Clinical Pharmacy Masaki Kobayashi Izumi Kato

Center for Research and Education on Drug Discovery

Center Name Department Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Center for Research and Education on Drug Discovery Laboratory of Medicinal Chemistry Satoshi Ichikawa Fumika Yakushiji Akira Katsuyama
Kazuki Yamamoto
Biologics and Drug Development Katsumi Maenaka
Satoshi Ichikawa
Masaki Anetai *
Tatsuya Zenkoh *
Yoshimasa Takahashi *
Naoyoshi Maeda **
Takashi Saitoh *
Kota Kodama *
Hiroshi Iwata *
Takao Nomura ***
Masato Sumi
Pablo Adrian Guillen Poza
Hisham Dokainish

*Specially Appointed Professor, **Specially Appointed Associate Professor, ***Specially Appointed Assistant Professor
(*)Visiting Professor, (**)Visiting Associate Professor

Institute for Catalysis

Institute for Catalysis

Department Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Molecular Catalyst Research Division Daisuke Uraguchi Keisuke Asano Qiang Zhao